سلام شباب انا عندي ريبورت وخلصته بس باقي هالسؤالين وموفاهم وش السالفه بصراحه

الريبورت كله باستخدام الملتي سيم ... اذا احد عنده خلفيه ياليت تساعدون

هذا السؤالين
B- Sequential-Logic Circuits

6.6. Simulate 74LS112 J-K flip-flop and observe the clock and the output waveforms. Investigate the function of the control inputs, Clear and Preset of 74LS112 flip-flop. Determine the frequency at the Q output of this flip-flop if clock frequency is 1000 Hz, make a note of your observations.

6.7. Build and simulate a 4-bit asynchronous up and down counters using 74LS112 J-K flip-flops. Using an oscilloscope and measure the output waveforms of these counters and hence compare the results.
وشكرا