عليــــــــه رحمــــــــــه اللـــــــــــه ,,

و الـــــــي جنـــــــه و رضـــوان ,,

و رب راضِِِِِ غيـــــــــــر غضبـــــــــــــــــــــــــــــان ..

اللهـــــــــم اميــــــــن اميــــــــــن اميـــــــــــن اجمعيــــــــــــــــــــــــــن