مارأيكم ياإخوان بكورس ال data equisiton + lapview???