ياريت ياجماعه اي حد عنده اي داتا اومعلوماتمشابهه للمشروع ده او اي جزء منه
diving center
surfing training center
main club jouse

marina and site