يا شباب بدنا كتاب اسمه
finite-element plasticity and metalforming analysis

جزاكم الله خيرا